Sedan mars 2014 bedriver BästkustMäklaren inte längre någon verksamhet. Du kan dock fortfarande nå oss via nedanstående mailadress, för exempelvis frågor om kapitalvinstberäkning.

info@bastkustmaklaren.se